LPG přestavby se vstřikováním LPG/CNG LPGTECH                                      Objevte systém pro LPG přestavby a CNG přestavby, který nabízí úplně nový pohled na problematiku
                          perfektního nastavení dávkování plynu tak, aby benzínová jednotka v žádném režimu chodu motoru nemusela
                          zasahovat úpravou korekcí směsi.

                                  Předpokladem pro maximální využití potenciálu plynného paliva LPG nebo CNG je minimálně
                                  splnění těchto podmínek:

                                  Přesné naladění charakteristiky plynového vstřikování, které pracuje v nejlepší shodě s benzínovým systémem.
                          Stabilní výstupní tlak plynu z reduktoru ve všech stupních zatížení motoru zásadním a finálním prvkem plynové
                          vstřikovací soustavy LPG či CNG jsou kvalitní vstřikovače plynu.Výše uvedené atributy systém LPGTECH splňuje
                          díky řídící jednotce s propracovanou 3D autoadaptací palivových map a mnoha dalšími sofistikovanými funkcemi.
                                      Tato funkce je naprosto jedinečná a posouvá tento systém na absolutní špičku řídících jednotek plynu pro LPG
                          přestavby. Výše zmíněná stabilita tlaku plynu je primárně zajištěna reduktory Shark 1200 a Shark 1500, které jsou
                          používány v základní sestavě předních kitů pro přestavby vozidel na LPG. Tento reduktor je vyráběn firmou Alex,
                          která reduktor vyvíjela společně s firmou LPGTECH. Je samozřejmě možné použít i jakýkoli jiný kvalitní reduktor.
                          Nejdůležitějším výkonným prvkem na konci celého řetězce vstřikování LPG nebo CNG jsou vstřikovače LPG/CNG.
                          Vstřikovač musí být schopen otevírat a zavírat podle signálů z řídící jednotky plynu a to s vysokou přesností a ve velmi
                          krátkých časech. Zároveň musí mít dobrou pracovní stabilitu v širokém rozsahu pracovních teplot a vysokou odolnost
                          proti nečistotám.
                          Tyto požadavky beze zbytku splňuje vstřikovač TECH DRAGON, který má patentem chráněné konstrukční řešení
                          a jeho spolehlivost a výkony jej zařazují do kategorie High Tech.


                                      Výše popsané prvky tvoří ucelenou vyváženou soupravu, kterou lze dále doplnit dalšími kvalitními komponenty
                          s tím, že vše pochází od jednoho výrobce. Nejedná se tedy o žádný "stavebnicový" systém, ale kvalitní značkovou
                          soupravu s navzájem sladěnými prvky pro perfektní lpg přestavby.

                                      Systém LPGTECH prokazatelně vykazuje nižší spotřebu plynu ve srovnání s běžnými systémy sekvenčního
                          vstřikování LPG a to až o 10% ! Díky 3D adaptaci palivových map po celou dobu provozu vozidla. Není to žádný reklamní
                          trik. Tento jev jde logicky ruku v ruce i s minimálním poklesem výkonu motoru oproti provozu na benzín BA-95.
                          To potvrzují oficiální testy provedené zkušebnou TÜV Roztoky podle metodiky EHK v rámci emisních testů, které naše
                          firma musela absolvovat v rámci typového schválení systému LPGTECH pro legální LPG přestavby v ČR.